Υποβολή Εισηγήσεων

Οδηγίες Συγγραφής Πλήρους Άρθρου

Η υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας είναι προαιρετική και απαιτείται μόνο για τη…

Οδηγίες Υποβολής

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για την υποβολή των περιλήψεων. Υπάρχει η δυνατότητα…