Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στο Συνέδριο;

Το Συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του ΤΜΧΠΠΑ, εκτός και αν τα επιδημιολογικά δεδομένα λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει σχετική ενημέρωση

Που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΤΜΧΠΠΑ;

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης λειτουργεί στο Βόλο και στεγάζεται από το 2000 σε νέο κτήριο στο πανεπιστημιακό συγκρότημα του Πεδίου Άρεως, δίπλα στο χείμαρο Κραυσίδωνα.

Διεύθυνση:

Πεδίον ΄Άρεως, 383 34, Βόλος

Πώς μπορώ να μεταβώ στο Βόλο;

Η πρόσβαση στο Βόλο από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης επιλέγοντας είτε την έξοδο των Μικροθηβών (χλμ. 290) είτε του Βελεστίνου (χλμ. 310).

Η απόσταση από το κέντρο της Αθήνας είναι 324 χιλιόμετρα και το ταξίδι με το αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά ενώ με το ΚΤΕΛ το ταξίδι διαρκεί περίπου 4 ώρες και 15 λεπτά.

Η απόσταση από την Θεσσαλονίκη είναι 210 χιλιόμετρα και το ταξίδι με το αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά ενώ με το ΚΤΕΛ το ταξίδι διαρκεί περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά.

Ο Βόλος συνδέεται σιδηροδρομικώς με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με αλλαγή στο σταθμό Λάρισας με αμαξοστοιχίες τύπου Intercity και το ταξίδι διαρκεί 5 ώρες και 3,5 ώρες αντίστοιχα.

Που μπορώ να διαμείνω στο Βόλο;

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας βρίσκονται εδώ.

Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες για την υποβολή και την αποδοχή περιλήψεων και άρθρων;

Υποβολή Περίληψης: 05/03/22 – 10/05/22

Κοινοποίηση Αποδοχής Περίληψης: 01/05/22 – 22/05/22

Υποβολή Πλήρους Κειμένου: 01/06/22 – 31/07/22

Αποδοχή Πλήρους Κειμένου: 31/07/2022 – Αρχές Σεπτεμβρίου

Υποβολή Πρότασης για τη Διοργάνωση Ειδικής Συνεδρίας: 05/03/22 – 10/05/22

Αποδοχή Πρότασης για τη Διοργάνωση Ειδικής Συνεδρίας: 12/03/22 – 10/05/22

Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες αναφορικά την εγγραφή στο Συνέδριο;

Έγκαιρη Εγγραφή για συμμετοχή στο συνέδριο ως εισηγητής / εισηγήτρια: 18/07/22 – 05/09/22

Αργοπορημένη Εγγραφή για συμμετοχή στο συνέδριο ως εισηγητής / εισηγήτρια: 06/09/22 – 02/10/22

Εγγραφή για απλή παρακολούθηση: 18/07/22 – 02/10/22

Υπάρχει η δυνατότητα για απλή παρακολούθηση (χωρίς κάποιο ανταποδοτικό προνόμιο);

Ναι, η απλή παρακολούθηση (χωρίς κάποιο ανταποδοτικό προνόμιο) είναι δωρεάν.

Μπορώ να συμμετάσχω στο συνέδριο χωρίς να υποβάλλω πλήρες άρθρο;

Η συμμετοχή στο Συνέδριο προϋποθέτει την υποβολή περίληψης και την αποδοχή της από την Επιστημονική Επιτροπή καθώς και την ολοκλήρωση στις διαδικασίας εγγραφής. Δεν απαιτείται πλήρες κείμενο.

Τι απαιτείται προκειμένου το άρθρο μου να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου;

Η συμπερίληψη του άρθρου στα πρακτικά του Συνεδρίου προϋποθέτει την υποβολή πλήρους κειμένου και την αποδοχή του από την Επιστημονική Επιτροπή καθώς και την έγκαιρη ολοκλήρωση στις διαδικασίας εγγραφής.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται προκειμένου ένα άρθρο να ενταχθεί στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων;

Η συμμετοχή στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων προϋποθέτει:

  • την υποβολή περίληψης, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί και με την επισήμανση της πρόθεσης συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων.
  • τη μη υπέρβαση του ηλικιακού ορίου των 35 ετών (μέγιστο έτος γέννησης: 1987) από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας.
  • τη μη κατοχή θέσης ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή Ερευνητή από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας.
  • την αποδοχή της περίληψης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
  • την υποβολή πλήρους κειμένου, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί.
  • την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων.

Τα πέντε (5) καλύτερα, με βάση την κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής, άρθρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων δημοσιεύονται αυτομάτως στο Επιστημονικό Περιοδικό Αειχώρος;

Τα πέντε (5) καλύτερα άρθρα πρόκειται να είναι υποψήφια προς δημοσίευση σε Ειδικό Τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού Αειχώρος. Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση των άρθρων στο Επιστημονικό Περιοδικό Αειχώρος προϋποθέτει την (εκ νέου) υποβολή, σύμφωνα με στις οικείες προδιαγραφές, προκειμένου να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία κρίσης.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εγκριθεί μια πρόταση για τη διοργάνωση Ειδικής Συνεδρίας;

Οι Ειδικές Συνεδρίες μπορούν να διοργανωθούν είτε ως σειρά εισηγήσεων (4 ως 8) είτε ως επιμορφωτικά σεμινάρια σε εργαλεία και μεθόδους έρευνας. Η διοργάνωση μίας Ειδικής Συνεδρίας είναι εφικτή έπειτα από συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και προϋποθέτει ειδικότερα:

  • δήλωση πρόθεσης διοργάνωσης Ειδικής Συνεδρίας (δείτε τη σχετική σελίδα).
  • σαφή στόχευση και πλαίσιο διεξαγωγής.
  • επιβεβαιωμένη συμμετοχή συντονιστών / συντονιστριών και εισηγητών / εισηγητριών.
  • δυνατότητα συμπερίληψης επιπρόσθετων εισηγητών / εισηγητριών (κατόπιν συνεννόησης).

Έχω υποβάλλει άρθρο σε Ειδική Συνεδρία. Μπορώ να συμμετάσχω στο Συνέδριο στην περίπτωση που, για διάφορους λόγους, η Ειδική Συνεδρία ματαιωθεί;

Ναι, σε περίπτωση κατά την οποία, για διάφορους λόγους, η Ειδική Συνεδρία ματαιωθεί, το άρθρο θα συμπεριληφθεί στις συμβατικές συνεδρίες.

Μπορώ να συμμετέχω στο συνέδριο με Poster;

Δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να είναι γραμμένες οι εισηγήσεις;

Στο συνέδριο γίνονται δεκτές εισηγήσεις που είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εισήγησης σε άλλη γλώσσα.

Πώς μπορώ να πιστοποιήσω ότι είμαι φοιτητής / φοιτήτρια (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο);

Με την προσέλευσή σας στο χώρο του Συνεδρίου, επιδεικνύετε το φοιτητικό πάσο σας προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση και να παραλάβετε το υλικό του Συνεδρίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσκομίσετε βεβαίωση σπουδών από το Τμήμα σας. Διευκρινίζεται ότι στους / στις φοιτητές / φοιτήτριες συμπεριλαμβάνονται και οι υπ. διδάκτορες.

Έπειτα από την εγγραφή μου στο Συνέδριο, η ιδιότητά μου άλλαξε (π.χ. έπαψα να είμαι φοιτητής / φοιτήτρια λόγω περάτωσης των σπουδών μου). Τι ισχύει αναφορικά με την εγγραφή μου;

 

Ως προς την εγγραφή σας, εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα που έχετε κατά την ημέρα της εγγραφής.

Υπάρχουν οδηγίες για την προετοιμασία της παρουσίασης;

Η παρουσίαση της εκάστοτε εισήγησης διαρκεί αυστηρά 15 λεπτά. Οι εισηγητές / εισηγήτριες ειδοποιούνται από τον / την πρόεδρο της συνεδρίας 3 λεπτά πριν από την παρέλευση του χρόνου παρουσίασης. Έπειτα από το πέρας του χρόνου παρουσίασης, ο / η πρόεδρος της συνεδρίας δύναται να διακόψει την παρουσίαση. Έπειτα από την ολοκλήρωση του συνόλου των παρουσιάσεων της συνεδρίας διεξάγεται γενική συζήτηση (με ερωτήσεις, επισημάνσεις, τοποθετήσεις) την οποία συντονίζει ο / η πρόεδρος της συνεδρίας.
Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι εισηγήτριες να προσέρχονται στην αίθουσα στην οποία διεξάγεται η συνεδρία τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας προκειμένου να αποθηκεύσουν το αρχείο της παρουσίασης τους στον Η/Υ ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα. Το αρχείο της παρουσίασης πρέπει να είναι τύπου ppt., pptx. ή pdf. Σε κάθε αίθουσα υπάρχει συνάδελφος, πιστοποιημένος / η από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, για την παροχή οδηγιών και τεχνικής υποστήριξης.
Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίασης, παρακαλείστε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματεία του Συνεδρίου ή, κατά την ημέρα της παρουσίασης, τον / την πρόεδρο της συνεδρίας.