Χορηγοί

Οικονομική Υποστήριξη

Πράσινο Ταμείο

Χορηγός επικοινωνίας

Όμιλος Καρεκλίδη

Υποστηρικτές

ΕΨΑ

Χρυσοί

Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες»
Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – Σύμβουλοι Μηχανικοί

Χάλκινοι

Marathon Data Systems
ReDePlan Consultants
Consortis