Κρίσιμες Ημερομηνίες

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ

  • Υποβολή Περίληψης: 1/3/2022 – 30/4/2022 2η Παράταση υποβολής περίληψης μέχρι 10/5/2022.
  • Κοινοποίηση Αποδοχής Περίληψης: 1/5/2022 – 22/5/2022
  • Υποβολή Πλήρους Κειμένου: 1/6/2022 – 17/7/2022 31/7/2022
  • Αποδοχή Πλήρους Κειμένου: 31/7/2022 - Αρχές Σεπτεμβρίου

ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Έγκαιρη Εγγραφή για συμμετοχή στο συνέδριο ως εισηγητής / εισηγήτρια (για συμπερίληψη στα πρακτικά):  έως 5/9/2022
  • Αργοπορημένη Εγγραφή για συμμετοχή στο συνέδριο ως εισηγητής / εισηγήτρια (μη συμπερίληψη στα πρακτικά, προσαυξημένο κόστος): 6/9/2022 – 2/10/2022
  • Εγγραφή για απλή παρακολούθηση:  έως 2/10/2022