Κόστος συμμετοχής

50€

Εγγραφή μέχρι 31/8/2022: €50 (συμπερίληψη στα πρακτικά, υλικό συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα)

160€

Εγγραφή μεταξύ 01/09/2022 και 02/10/2022: €160 (υλικό συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα)

120€

Εγγραφή μέχρι 31/8/2022: €120 (περίληψη στα πρακτικά, υλικό συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα).