Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας N. & Σ. Τσαλαπάτα και ανάπλαση περιοχής

  • Time to read less than 1 minute
Μουσείο Τσαλαπάτα

Παρασκευή 30/09/2022 11:30  - 13:30*

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας N. & Σ. Τσαλαπάτα, στην πρώην ομώνυμη πλινθοκεραποιία του Βόλου, που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Παρουσιάζονται in situ όλα τα στάδια παραγωγής πλίνθων και κεράμων, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του εργοστασίου, καθώς και η καθημερινή ζωή των εργατών που δούλευαν σ’ αυτό. Θα ακολουθήσει περιήγηση στον ευρύτερο χώρο του εργοστασιακού συγκροτήματος, πέραν της μονάδας παραγωγής, όπου στα παλαιά κελύφη των κτηρίων, αλλά και σε νέα κτίσματα, έχουν δοθεί χρήσεις εστίασης και αναψυχής, εκπαίδευσης (στεγάζουν το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) και διοίκησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, εργαστηρίων τέχνης και εκθεσιακών / συνεδριακών / συναυλιακών χώρων, με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον πολυχωρικό επίκεντρο πολλαπλών και ποικίλων δράσεων στις παρυφές του κέντρου της πόλης.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 40. Παρακαλείσθε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στέλνοντας email στη γραμματεία του συνεδρίου (conferenceprd6[at]uth.gr). Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.