Μαριάννα Σιγάλα

Μαριάννα Σιγάλα
Καθηγήτρια Marketing, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Θέμα Ομιλίας: Μετά τα είκοσι εκατομμύρια τουρίστες τι; Ο δεκάλογος της ανθρώπινης τουριστικής ανάπτυξης.

Η Ελλάδα έχει περάσει από διάφορα στάδια τουριστικής «ανάπτυξης»:  της ερασιτεχνικής τουριστικής επιχειρηματικότητας και ‘άναρχης’ ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός μαζικού τουρισμού και παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας προορισμού, στην υπέρ-ανάπτυξη (overtourism) υποστηριζόμενη από την συνεχώς αυξανόμενη δύναμη και παρουσία των ‘ξένων κεφαλαίων/επενδύσεων’ και τον πολιτικό θρίαμβο των τουριστικών αριθμών, και πλέον στο ‘πολυ-προτεινόμενο φάρμακο’ του ‘luxury – exclusive tourism’, το οποίο όμως ξενίζει σε σχέση με την αυθεντική έννοια της ελληνικής τουριστικής εμπειρίας και ζωής. Αλλά πώς συγκρίνονται ή συσχετίζονται τα ‘υποσχόμενα’ μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα με τις διεθνείς τάσεις, πιέσεις και συμπεριφορές της διεθνούς τουριστικής αγοράς και ζήτησης;
Σκοπός της ομιλίας αυτής, είναι αφού κάνει μια γρήγορη αναφορά στα γενικά μοντέλα και θέματα τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, να αναπτύξει ένα δεκάλογο προτάσεων για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης όπου οι κάτοικοι, η ποιότητα ζωής και η πολιτιστική τους κληρονομιά (επανα)-τοποθετούνται στο κέντρο. Ο δεκάλογος αυτός στρέφεται κατά ‘παντός τουριστικού υπευθύνου’ όσον αφορά την πολιτική, οικονομική και κοινωνική δράση και νοοτροπία.

Η ομιλήτρια

Η Μαριάννα Σιγάλα είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει θητεύσει σε καθηγητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, και σε άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο του Surrey, Πανεπιστήμιο του Westminster και Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Έχει επίσης διατελέσει Διευθύντρια του Κέντρου Διαχείρισης Τουρισμού και Αναψυχής (CTLM) στο UniSA Business, University of South Australia (2015–2021). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Surrey, καθώς και Πιστοποιητικό Προηγμένων Ακαδημαϊκών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde και MSc στη Διαχείριση Τουρισμού από το Πανεπιστήμιο του Surrey. 

Η έρευνα της κας Σιγάλα είναι πολυβραβευμένη από διεθνή συνέδρια και ακαδημαϊκά περιοδικά, ενώ μελέτες και άρθρα της έχουν ευρέως δημοσιευθεί μεταξύ άλλων και στο International Journal of Contemporary Hospitality Management και στο International Journal of Hospitality Management. Το δημοσιευμένο έργο της συμπεριλαμβάνει μεταξύ των άλλων 11 βιβλία (3 βιβλία σχετικά με οινικό τουρισμό) και πάνω από 150 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζει στη διοίκηση υπηρεσιών και εφαρμογών Tεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας(ΤΠΕ) στον τουρισμό και τη φιλοξενία. Έχει επίσης έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και δημοσιεύσεις στον οινικό τουρισμό, καθώς και στο e-learning. Η Δρ. Σιγάλα έχει επίσης επανειλημμένα εκλεγεί και είναι Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια Διεθνών τουριστικών επιστημονικών οργανώσεων, όπως ΙFITT, I-CHRIE, CAUTHE, HeAIS, και EuroCHRIE.

Η κα. Σιγάλα είναι αρχισυντάκτρια (Editor-In-Chief) των επιστημονικών περιοδικών Journal of Service Theory & Practice και Journal of Hospitality & Tourism Management. Το 2016, βραβεύτηκε με το EuroCHRIE Presidents’ Award για την αξιόλογη και πολυετή συμβολή της στη διεθνή τουριστική εκπαίδευση και έρευνα. Από το 2020, η καθηγήτρια Μαριάννα Σιγάλα επίσης εκλέχτηκε ως Research Fellow of CAUTHE, στο Research College of CAUTHE.