Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Άγγελος Κότιος
Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς
Μάριος Καμχής
Αρχιτέκτων, Χωροτάκτης, Πολεοδόμος. Πρώην Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μαριάννα Σιγάλα
Καθηγήτρια Marketing, Πανεπιστήμιο Πειραιώς