Παράταση Υποβολής Περιλήψεων και Προτάσεων Ειδικών Συνεδριών

  • Time to read less than 1 minute

Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων και προτάσεων ειδικών συνεδριών μέχρι και την 30η Απριλίου 2022.