2η Παράταση Υποβολής Περιλήψεων και Προτάσεων Ειδικών Συνεδριών

  • Time to read less than 1 minute

Κατόπιν αιτημάτων πολλών συνέδρων, η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων μέχρι και την 10η Μαΐου 2022. Σημειώνεται ότι, δε θα δοθεί περαιτέρω παράταση μετά από αυτή την ημερομηνία.