Κόστος συμμετοχής

50€

Εγγραφή την περίοδο 06/09/22 – 02/10/22: €50 (υλικό συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής και παρουσίασης, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα)

20€

Συνοδοί: €20 (υλικό συνεδρίου, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα)

20€

Εγγραφή μέχρι 2/10/2022: €20 (υλικό συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα).

50€

Εγγραφή μέχρι 2/10/2022: €50 (υλικό συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα).

50€

Εγγραφή μέχρι 5/9/2022: €50 (συμπερίληψη στα πρακτικά, υλικό συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής και παρουσίασης, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα)

160€

Εγγραφή μεταξύ 06/09/2022 και 02/10/2022: €160 (υλικό συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής και παρουσίασης, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα)

120€

Εγγραφή μέχρι 5/9/2022: €120 (περίληψη στα πρακτικά, υλικό συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής και παρουσίασης, παράλληλες εκδηλώσεις, γεύματα).